Tarieven en vergoedingen

Tarief

Mijn tarief is € 88,00 per uur ofwel € 22,00 per kwartier.

Het eerste consult duurt een uur. Vervolgconsulten zijn in principe een half uur.

Bij het 1e consult worden 30 – 60 min. extra consulttijd berekend waardoor de totaal gefactureerde tijd van het 1e consult varieert van 90 tot 120 minuten. Dit is afhankelijk van de benodigde tijd. Hierin vallen de kosten zoals de rapportage aan de arts, dossieraanmaak, opstellen behandelplan. Hierbij is tevens inbegrepen het beantwoorden van 1 korte e-mail. Voorwaarde is dat het korte, bondige vragen zijn, die in maximaal 5 minuten te beantwoorden zijn.
De factuurdatum kan afwijkend zijn van de consultdatum. Dit heeft te maken met de uitwerking van het advies op een andere dag.

Overige nawerktijd, zoals het opstellen van een dieetadvies, supplementadvies, vragen per email, voedingsberekening, overleg met andere hulpverleners, vervolgrapportages, uitschrijven recepten worden apart gefactureerd.

Vergoeding

Diëtistenhulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 3 uur), maar telt wel mee voor het eigen risico (€ 385 voor 2023). Als u daarnaast aanvullend verzekerd bent heeft u mogelijk recht op meer uren vergoeding. Of en hoeveel vergoeding u krijgt kunt u nalezen in de polisvoorwaarden. Mijn tarief kan afwijkend zijn van wat de zorgverzekeraar vergoedt. Afhankelijk van de zorgverzekeraar moeten deze eventuele meerkosten zelf betaald worden. Sommige zorgverzekeraars berekenen daarnaast administratiekosten omdat ik geen contract heb met de zorgverzekeraars. Ook dit vindt u in uw polisvoorwaarden.

Wettelijk gezien is het niet nodig om een verwijsbrief van een arts te hebben. Sommige zorgverzekeraars stellen deze eis echter wel als de zorg niet gecontracteerd is. Of dat voor u geldt, kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

Het administratiekantoor verstuurt maandelijks de facturen. Om de betalingen soepel te laten verlopen wordt met automatische incasso’s gewerkt. Indien u dit niet wilt, worden € 5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Ik raad u aan de factuur direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen, zodat u het geld ontvangen heeft voordat de factuur geïncasseerd wordt (30 dagen na factuurdatum).